10 de maig 2011

FINALISTES ALS PREMIS D’ARQUITECTURA DE MALLORCA 2007 · 2010


El nostre despatx ha quedat finalista a la categoria d’habitatge unifamiliar als premis d’arquitectura de Mallorca d’obra construïda entre el 2007 i el 2010. Ens alegra especialment perquè varen ser uns anys en els que hi va haver una gran activitat en el sector amb una gran quantitat de propostes arquitectòniques.

Per nosaltres aquest projecte és un exemple de que la bona arquitectura és un qüestió d’idees. En aquesta obra s’han emprat materials i solucions constructives molt convencionals. El resultat innovador i original és degut a uns bons plantejaments arquitectònics inicials.


HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA

La solució de secció i volumetria pretén reflectir un volum apaïsat de planta baixa, amb un desnivell topogràfic pronunciat en la zona d’accés a on dibuixa un cobert cotxeria a sota d’una única planta.
Es dóna especial importància a les visuals des dels espais interiors de l’obra, i a la pròpia privacitat que pot oferir l’edifici respecte dels veïns i vianants. La col·locació del cos principal dins el conjunt permet obtindre un control visual de gairebé tot el solar, i al mateix temps, ajuda a la configuració d’un pati posterior des del qual es tenen unes visuals espectaculars sobre la ciutat a través de les façanes transparents del cos principal, i de tota la dimensió del solar pròpiament, amb un grau d’intimitat molt elevat respecte dels veïns i del carrer.
L’aspecte estètic i volumètric de l’edifici es reforça amb l’exageració dels tancaments laterals del cos principal, podent caracteritzar i definir tots els “racons” exteriors del solar amb aquesta intervenció, cercant alhora una expressió clara de la implantació de l’edificació “anclada” en el terreny. Aquesta volumetria resol també els usos dels diferents espais exteriors de la casa.