06 de març 2012

CAP A LA CIUTAT INVIVIBLE


Pareix a ser que la nova Ordenança reguladora de l'ocupació de via pública de l'Ajuntament de Palma, contempla prohibir els jocs a la via pública en el seu article 86.14. Si cercam al diccionari “via publica” trobam: via que pertany a una administració pública i de la que pot fer us tothom. I si cercam “joc”, el diccionari diu: acció de jugar, activitat física o mental que te com a principal fi la diversió o entreteniment del que l’executa.
 


D’aquesta manera seguim avançant cap a la ciutat invivible, on l’important és poder-se desplaçar amb eficàcia sense poder gaudir en absolut d’una espai lliure i comú on viure i relacionar-se. Com sempre, es donen solucions restrictives on hi hauria d’haver un desenvolupament urbanístic fonamentat en les persones i una educació orientada al civisme que ens permetés gaudir del espai comú en una convivència alegre i creativa.

Si aquesta noticia es referís a qualsevol ciutat d’un regim autoritari ens posaríem les mans al cap i pensaríem “pobre gent”. Bé, idò això està a punt de passar a Ciutat, així que avisarem al fill de la nostra veïnada, que deixi a casa el seu amic imaginari quan surti al carrer, perquè no és qüestió d’anar delinquint de tan jove.

LINK ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA: 
http://www.palmademallorca.es/IMI/PORTAL/PRD/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_58772_2.pdf