27 de març 2012

DOS HABITATGES, UNA UNITAT

Una obra finalitzada aquest hivern; es tracta d’un edifici entre mitgeres, de planta baixa i planta pis.

L’edifici està destinat a resoldre dos habitatges per a dues germanes, sempre mantenint la intimitat de cada una. S’ha optat per la solució de dues unitats completament diferents però amb programes similars: un habitatge desenvolupat en planta baixa abocat a patis interiors, tancat a carrer; i un altre a la planta superior que aprofita les façanes anterior i posterior i la pròpia coberta.


L’habitatge inferior es composa de dos paquets funcionals diferenciats, zona de nit i zona de dia, separats per patis. Aquesta geometria permet una òptima il·luminació natural així com bones ventilacions creuades de totes les peces.

L’habitatge de la planta pis s’organitza a partir d’un espai central obert i diàfan, destinat a accés, sala i menjador. Aquesta zona central s’obri al pati posterior.

Les prioritats arquitectòniques passen per aconseguir uns espais interiors amb sensació d’amplitud i recolliment alhora, amb bona perspectiva, llum natural i salubritat espaial.