19 de setembre 2012

CONSTRUIR AMB FUSTAEstam fent la reforma i ampliació d’una casa de foravila, una intervenció que duplica la superfície de la construcció existent. Varem optar per aixecar una nova estructura de fusta (pilars, jàsseres, biguetes, i forjats).
Ens vam decantar cap a aquesta solució, tant coneguda i a la vegada tan oblidada, per una sèrie de qüestions que tots coneixem però que cal recordar:

La fusta és un material noble, reciclable, reutilitzable, i eficient des del punt de vista energètic. Construir amb fusta és molt més ràpid, i per tant més econòmic, ja que bona part de la feina és de taller. L’edifici és molt més lleuger, i permet simplificar els fonaments. L’obra és més industrialitzada, fet que redueix i controla millor les fissures, les condensacions, les filtracions...

La imatge i la calidesa de la fusta, la seva potència expressiva com a element de construcció absolutament actual i contemporani, s’enganxa perfectament amb la casa de pedra amb una certa petjada històrica.