08 de novembre 2012

CAP AL DETALL


A l’oficina ens agrada arribar a tots els nivells de decisió d’una obra, des de la distribució fins als tapajunts de les fusteries. Darrerament ens hem animat amb diverses línies de fabricació de mobiliari amb fusta, apte per fabricant local i per arquitectures actualitzades. En qualque cas hem explotat la versatilitat, en altres el cost reduït, arribant fins i tot al disseny singular. Cercam l’apropament entre l’usuari i el fabricant local, oferint-nos de pont d’unió, en tots els àmbits de disseny.