22 de novembre 2012

REFORMA D’UN FAR DEL CANTÀBRIC


Els fars són uns edificis que no deixen indiferent a ningú. A l'hora d'intervindre un far, molt malmès pel fort onatge, per adaptar-lo a oferta gastronòmica se'ns planteja un dubte: volíem veure el far i fer una edificació exempta, o el volíem tocar, participar amb ell?

Ens vam decantar per la darrera opció i l'envolvent del restaurant s'entén com una segona façana climàtica que ens protegeix dels agents atmosfèrics sense perdre el concepte de terrassa mirador ni el contacte directe amb el far a l'interior de l'edifici. A més, amb aquest tipus d’intervenció, es protegeix l’edifici patrimonial.

L’element generador de la proposta és la transparència controlada del nou parament, de manera que la percepció del far no solament no és interrompuda, sinó que es veu reforçada.