11 d’octubre 2011

GRAN AFLUÈNCIA DE PÚBLIC A LA JORNADA TÈCNICA: “LA FINESTRA DE FUSTA EN EDIFICACIÓ”

 
El Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears i l’associació ASOMA van organitzar una xerrada en col·laboració amb el CETEBAL i l’escola COAIB, el dijous 6 d’octubre, sobre la finestra de fusta en edificació.
Els ponents van tractar diferents temes: característiques tècniques, avantatges, rehabilitació, tractaments i ens van explicar el recorregut històric de la finestra des de el forat de la cova, passant pel forat al mur, fins a la finestra que coneixem avui, que ja engloba tot l’edifici.


Els encarregats de la ponència van ser:

- D. Gabriel Pérez, Enginyer Tècnic Industrial, CETEBAL.

- D. Llorenç Brunet, Arquitecte, LLORENÇ BRUNET I ASSOCIATS.

- D. Juan José Hoyo, Tècnic d’Enginyeria de Processos, AKZO NOBEL COATINGS.

- D. José Palacios, Ingeniero de Montes, ASOMA.