D I S S E N Y

REFORMA HABITACIÓ HOTEL


La reforma de l'habitació de l'hotel consisteix en l'agrupació de dues habitacions de dimensió estàndard en una única suite. S'han situat en l'accés les peces sanitàries i serveis separats de l'habitació mitjançant vidres transparents i translúcids per tenir sempre una visió global de l'habitació i il·luminació natural en tots els racons.
REFORMA SALA D'EXPOSICIONS · SES VOLTES


Es tracta de la reforma i climatització de l'interior de la sala d'exposicions "Ses Voltes", situada a l'interior d'un tram de la muralla de la ciutat de Palma de Mallorca.
Ja que la climatització requeria una màquina exterior, es va projectar un element "escultòric" per a tal efecte.
Per la seva ubicació a la plaça de "Ses Voltes", i defensant la postura que el tancat visual de la màquina ha de ser un element prou suggerent pel lloc que ocupa, s'ha dissenyat un tancat de pretensions escultòriques encara que formalment contingut, que sigui capaç de generar en si mateixa una certa independència formal respecte de l'espai circumdant, i que al seu voltant sigui capaç de servir de fita informatiu de l'espai museístic.