08 de setembre 2014

PREMIS COAIB D’ARQUITECTURA MALLORCA 2011 · 2012 · 2013

Hem quedat seleccionats entre les millors obres construïdes als Premis d’Arquitectura de Mallorca 2011, 2012 i 2013 del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears en els apartats d’habitatge unifamiliar, habitatge plurifamiliar i actuacions en edificis existents.