24 de setembre 2012

D'EXCURSIÓ PER MADRIDDijous passat vam assistir al Solar Decathlon Europe a Madrid. Es tracta d’una competició internacional entre universitats, amb patrocini empresarial, que impulsa la investigació en el desenvolupament d’edificis eficients.
El Decathlon suposa que es competeix en 10 apartats diferenciats. La competició exigeix la construcció de les cases a tamany real, per poder mesurar-ne la seva eficàcia energètica...


La totalitat dels equips concursants, a excepció d’un, proposaren solucions exclusives de casa aïllada. L’excepció fou un equip francès que dissenyà un mòdul d’habitatge a repetir per construir torres agrupades: Va ser amb diferència la proposta guanyadora en l’apartat d’arquitectura per esser la més realista. De fet, la majoria de les propostes visitades resultaven molt utòpiques per cost, aplicació pràctica, col·locació urbana... Fins i tot moltes de les solucions d’estratègia passiva (captadors solars, làmines d’aigua...) estaven mal integrades amb l’arquitectura.

Però, la gran guanyadora de l’esdeveniment ha estat la fusta: Pràcticament tots els equips optaren per l’ús de la fusta i derivats com a material de construcció, sigui estructura, cobertes, façanes, acabats...

Link: http://www.sdeurope.org/

19 de setembre 2012

CONSTRUIR AMB FUSTAEstam fent la reforma i ampliació d’una casa de foravila, una intervenció que duplica la superfície de la construcció existent. Varem optar per aixecar una nova estructura de fusta (pilars, jàsseres, biguetes, i forjats).
Ens vam decantar cap a aquesta solució, tant coneguda i a la vegada tan oblidada, per una sèrie de qüestions que tots coneixem però que cal recordar:

La fusta és un material noble, reciclable, reutilitzable, i eficient des del punt de vista energètic. Construir amb fusta és molt més ràpid, i per tant més econòmic, ja que bona part de la feina és de taller. L’edifici és molt més lleuger, i permet simplificar els fonaments. L’obra és més industrialitzada, fet que redueix i controla millor les fissures, les condensacions, les filtracions...

La imatge i la calidesa de la fusta, la seva potència expressiva com a element de construcció absolutament actual i contemporani, s’enganxa perfectament amb la casa de pedra amb una certa petjada històrica.