07 d’octubre 2013

CULTURA - ARQUITECTURA

El Consell Superior d’Arquitectes Espanyols, aprofitant el Dia Mundial de l’Arquitectura (el primer dilluns d’octubre), ha fet una declaració en defensa de l’Arquitectura Espanyola.

Enguany el lema triat és “Cultura-Arquitectura”, seguint amb la declaració de la UNESCO de “Situar la cultura en el centre de les polítiques de desenvolupament sostenible”.
Les herències culturals emmarquen l’activitat i el desenvolupament de l’arquitectura. Per això, inevitablement, s’ha de fomentar la qualitat arquitectònica involucrant tant les administracions públiques com les institucions privades.

No s’ha d’oblidar que l’Arquitectura sempre ha estat el reflex del moment i la societat en el qual es desenvolupa. Els arquitectes som testimonis del nostre temps i responsables directes de l’herència que deixarà la nostra generació, tot per aconseguir edificis més sostenibles, i unes ciutats més habitables i solidaries.

L’arquitectura és una de les poques disciplines que integra tecnologia i humanisme cercant una resposta unitària del conjunt.
Es fa necessària una crida perquè tothom adopti i recolzi iniciatives que permetin avançar cap a conceptes com utilitat social, reutilització, participació, ofici i estètica, austeritat..., amb l’objectiu d’afermar un dels drets humans fonamentals: El dret a sostre digne.