A R Q U I T E C T U R A

EDIFICI PLURIFAMILIAR
 HABITATGE UNIFAMILIAR A SÒL RÚSTIC
RESTAURACIÓ INTEGRAL CASAL PUERTO · MANACOR
EDIFICI CULTURAL · ROSES

ESCOLA DE MÚSICA I DANSA · CIUTADELLA

HABITATGE SOCIAL · CÓRDOBA

EDIFICI D'OFICINES I SEU GOVERNAMENTAL · ORENSE


PLAÇA I MERCAT PERE GARAU · MALLORCA