22 de febrer 2013

REFLEXIONANT SOBRE LA CASA AGRUPADA
Vos presentam una proposta d’edifici que cerca que els seus habitants es sentin com a seva bona part del solar no ocupat per construcció per gaudir més del lloc. Grans espais lliures de la comunitat de veïns, carrers o places interiors comunicats que es converteixen en grans patis de llum per les cases. Pretén ser un exercici de síntesi del pati i el carrer dels centres històrics, densos, frescs i vius. Es pretén recuperar el vincle de la casa amb el carrer, entès com a pati-terrassa-plaça per a les persones.
Els principals motius de projecte són:
   - Donar una imatge d'unitat del conjunt edificat, per sobre de la unitat de casa repetida.
   - Caracteritzar l'edifici valorant primer la qualitat arquitectònica i visual del conjunt, criteri que millora directament la qualitat de cada casa per la seva posició i relació amb el conjunt.
   - Versatilitat de la proposta de casa, tant en reorganització interna com en tipologia i intercanvi de superfície amb els veïnats, sigui dels costats com de dalt o de baix.
   - Imatge de lleugeresa, subtil... de que la construcció mostra una certa llibertat compositiva, aparentment arbitrària o visceral.

Per donar forma a l'edifici s'ha realitzat l'estudi d'un model geomètric: Un mòdul repetit de 3.20 x 3.20 x 3.20 m. S'ha omplert el solar amb aquesta malla geomètrica tridimensional. L'edifici va prenent forma per addició o extracció de mòduls construïts. De la mateixa manera, per l'ús que s'assigna a cada unitat surten les diferents mides i tipus de cases.