22 de novembre 2012

REFORMA D’UN FAR DEL CANTÀBRIC


Els fars són uns edificis que no deixen indiferent a ningú. A l'hora d'intervindre un far, molt malmès pel fort onatge, per adaptar-lo a oferta gastronòmica se'ns planteja un dubte: volíem veure el far i fer una edificació exempta, o el volíem tocar, participar amb ell?

Ens vam decantar per la darrera opció i l'envolvent del restaurant s'entén com una segona façana climàtica que ens protegeix dels agents atmosfèrics sense perdre el concepte de terrassa mirador ni el contacte directe amb el far a l'interior de l'edifici. A més, amb aquest tipus d’intervenció, es protegeix l’edifici patrimonial.

L’element generador de la proposta és la transparència controlada del nou parament, de manera que la percepció del far no solament no és interrompuda, sinó que es veu reforçada.

08 de novembre 2012

CAP AL DETALL


A l’oficina ens agrada arribar a tots els nivells de decisió d’una obra, des de la distribució fins als tapajunts de les fusteries. Darrerament ens hem animat amb diverses línies de fabricació de mobiliari amb fusta, apte per fabricant local i per arquitectures actualitzades. En qualque cas hem explotat la versatilitat, en altres el cost reduït, arribant fins i tot al disseny singular. Cercam l’apropament entre l’usuari i el fabricant local, oferint-nos de pont d’unió, en tots els àmbits de disseny.